วันอังคาร, 10 สิงหาคม 4733 13:06

สรุป สงครามโลกครั้งที่ 1

Written by

สาเหตุของสงครามครั้งที่ ๑
    1.การสะสมอาวุธ
    2.จักรวรรดินิยม
    3.ทรัพยากร
    4.สงครามต่างๆทำให้เกิดความสัมพันธ์ระว่าประเทศ
    5.ชาติยม

ฉนวนสงครามชาวเซอร์เบียร์รอบสังหารรัชทายาทออสเตรีย-ฮังการี่

ผลของสงคราม
   1.เศรษฐกิจตกต่ำ
   2.ออสเตรีย-ฮังการี่ แยกประเทศ
   3.เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบางประเทศ เช่น เยอรมัน ออสเตรีย ตุรกี
   4.มีประเทศเกิดใหม่ เช่น ยูโกสลาเวีย โปรแลนด์ ลัตเวีย
   5.มีประชากรเข้าร่วมสงคราม70ล้านคน
   6.สันนิบาตชาติ
   7.สนธิสัญญาสันติภาพ

previous arrow
next arrow
Slider