วัดบางพึ่ง ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

สำนักงานฌาปนกิจ

พระครูสันตจิตตานุโยค (เจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง) หัวหน้าฝ่ายการปกครอง 081 9311548
พระมหาคำไหม่ สํวโร(ผช.วัดบางพึ่ง) หัวหน้าฝ่ายงานเผยแผ่ 084 7225894
พระปลัดเมธี เมธีธมฺโม (ผช.วัดบางพึ่ง) หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษา 084 5567395

พระนลธวัชอนาวิโล Webmaster 0806220853

ระวังสับสนระหว่าง วัดบางพึ่ง กับ วัดบางน้ำผึ้ง

previous arrow
next arrow
Slider