วัดบางพึ่ง 54 หมู่ทีี่ 1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

 

พระครูสันตจิตตานุโยค (เจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง) หัวหน้าฝ่ายการปกครอง โทร. 081 9311548
พระมหาคำไหม่ สํวโร(ผช.วัดบางพึ่ง) หัวหน้าฝ่ายงานเผยแผ่ โทร. 084 7225894
พระปลัดเมธี เมธีธมฺโม (ผช.วัดบางพึ่ง) หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษา โทร. 084 5567395

สำนักงานฌาปนกิจ

พระใบฎีกาปรีชา ถาวโร  เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน โทร.  092 3129652

พระนลธวัชอนาวิโล Webmaster 0806220853

ระวังสับสนระหว่าง วัดบางพึ่ง กับ วัดบางน้ำผึ้ง

previous arrow
next arrow
Slider